Aktuality

Červen 2022

Na staveništi jsou práce v plném tempu. Aktuálně se dokončuje strop nad prvním podzemním podlažím a stavba se tak přesouvá do úrovně terénu.