Nesledujte proměnu Ostravy zpovzdálí. Žijte ji.
Kultivace. Transformace. Progresivita.

Nová tvář historického jádra Ostravy
Nové Lauby vznikají jako projekt, který nabídne místo pro život, jehož vítanou nadstavbou bude oživení centra Ostravy společně s rozšířením nabídky městského bydlení. Projekt je výsledkem kreativně-utilitární symbiózy Sdružení BBB Nové Lauby, architektonické kanceláře znamení čtyř – architekti a samotného města, díky čemuž po dokončení nabídne nejen s citem promyšlené dispozice jednotlivých bytů, příjemné společné zázemí a dostatek parkovacích míst, ale především architektonicky unikátní objekt, který zapadne do urbanistické kompozice centra Ostravy a přispěje k jeho kultivaci a rozvoji.
Slovo architekta
Ing. arch. Richard Sidej
Znamení čtyř – architekti
„Pro prázdnou parcelu situovanou v historickém centru Ostravy jsme společně s Martinem Tycarem, Jurajem Matulou a Kristýnou Vyslychovou navrhli typologické pětidomí s centrálním dvorem. Jde o tradiční formu stavby městského centra, která odkazuje na rozměrové, urbánní i typologické souvislosti lokality. Silueta celého objektu je městsky tvarovaná, navržená tak, aby v žádném z uličních pohledů nevznikla pouze jedna průběžná římsa. Vnější obálka celé stavby kontextuálně odráží okolí, v němž je zasazena, zatímco vnitroblok bude svět sám pro sebe. Pracujeme tak hned s několika „významy" fasád: čtyři uliční orientované do okolní zástavby, které splývají s okolím a různě variují, pátá fasáda do dvora a šestá na střeše pokryté zelení.”